Hittestress

Hittestress is een aandoening bij mens en dier die ontstaat wanneer het lichaam zijn warmte niet kwijt kunt zoals bij extreme hitte. Het lichaam verbruikt dan meer energie om zich koel te houden. Het lichaamstemperatuur stijgt en ook het hartslag kan stijgen. Een combinatie van factoren zoals hoge luchtvochtigheid, weinig wind en hoge omgevingstemperatuur (eigenlijk al boven 20 graden) kan de lichaamstemperatuur stijgen. Dit kan leiden tot verstoring van processen in het lichaam en uiteindelijk tot uitval van organen (1).

De darm is een van de organen die het meest beïnvloed wordt door hittestress. Op het moment dat de lichaamstemperatuur stijgt probeert het lichaam de overtollige warmte af te voeren door het bloed naar de perifere arteriën en daar de warmte kwijt te raken. De consequentie hiervan is dat er minder bloed beschikbaar is in het gebied van de darmen. Dit kan leiden tot hypoxische (zuurstoftekort) stress en tot gevolg hebben dat de homeostase in de darm wordt verstoord en dat de darm barrière meer permeabel wordt. Door de hypoxie wordt de productie van radicalen zoals reactive oxygen species (ROS) verhoogd en dit kan leiden tot schade aan de darmepitheel en ontstekingsreacties. Uiteindelijk leidt dit tot een hogere permeabiliteit van de darmwand doordat er schade ontstaat aan de tight junctions en adherent junctions (deze eiwitten houden de darm epitheel cellen bij elkaar zodat het een dichte barriere is). Hierdoor kunnen toxines en pathogenen vanuit de darm makkelijker door de darm epitheel barrière heen en in contact krijgen met immuun cellen in de lamina propria. Dit kan de ontstekingsreactie verergeren en misschien leiden tot verdere schade aan het darmepitheel (2).

Bij landbouwhuisdieren is het effect van hittestress o.a. dat de melkproductie daalt. Uit onderzoek is gebleken dat de melkproductie beter op peil blijft tijdens hittestress als de dieren humuszuren krijgen.

Bronnen

  1. GD. Rundvee Voorkom Hittestress: Gezondheidsdienst voor Dieren; 2020 [Beschikbaar op: https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diergezondheid/Management/Hittestress-rundvee.]
  2. Lian P, Braber S, Garssen J, Wichers HJ, Folkerts G, Fink-Gremmels J, et al. Beyond Heat Stress: Intestinal Integrity Disruption and Mechanism-Based Intervention Strategies. Nutrients. 2020;12(3):734.